ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ 2019

Δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο η οποία αφορά στους φυσικώς αδυνάτους μαθητές, που εξετάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, προφορικά ή γραπτά, καθώς και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δηλαδή από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τέλος Απριλίου 2019.