Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Δείτε στα συνημμένα αρχεία

1. Οδηγίες

2. Πρόγραμμα

3. Βαθμολογία ανά αγώνισμα