ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Αγαπητοί Υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, Αγαπητοί απόφοιτοι με το Νέο ή το Παλαιό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

προς διευκόλυνσή σας - και για να μη χάνετε χρόνο ψάχνοντας - αναρτώνται τα εξής:
1. Αίτηση-Δήλωση Υποψηφίων όλων των κατηγοριών
2. Οδηγίες, όπως ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ
3. Επίσημες εγκύκλιοι (για όποιον θέλει περισσότερες λεπτομέρειες)
Τα έντυπα αυτά και τις εγκυκλίους μπορείτε να τα βρείτε και μόνοι σας στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου περιέχονται και πολύ χρήσιμες γενικές οδηγίες (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ):
Προσοχή στη συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 για όλους τους υποψηφίους. Δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις-δηλώσεις
2.  Η Αίτηση – Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους υποψηφίους στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια. 
3. Είναι σαφές ότι η Εγκύκλιος προβλέπει αποστολή της Αίτησης από το email του υποψηφίου και όχι του γονέα!
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά, πρέπει ως τις 9 Απριλίου να υποβάλουν-αποστείλουν με mail στο Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Στην ίδια προθεσμία 30 Μαρτίου με 9 Απριλίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

3. Παρακαλούνται ειδικότερα οι γονείς μαθητών-μαθητριών 
α) που εξετάζονται προφορικά
β) που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα τρία Μουσικά Τμήματα με ειδική διαδικασία εισαγωγής
γ) που εξετάζονται γραπτά λόγω βεβαιωμένης αναπηρίας και 
δ) που διεκδικούν το 5% των θέσεων λόγω νοσήματος που τους κατατάσσει σε ειδική κατηγορία, αλλά επιθυμούν να εξεταστούν γραπτώς στις Πανελλαδικές 2020
να επικοινωνήσουν με email με τον Διευθυντή του σχολείου κ. Αδάμο, προκειμένου να δοθούν κατάλληλες οδηγίες.
Υπενθυμίζεται ότι οι Απόφοιτοι που συμμετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής για το 10% των θέσεων υποβάλλουν κατευθείαν μηχανογραφικό Δελτίο το καλοκαίρι.
 
  Παρακαλούμε ιδιαίτερα τους Αποφοίτους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα, γιατί θα υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης !!!