ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Δημοσιεύουμε την Προκήρυξη των παρακάτω σχολών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

 

  1. Στρατιωτικές
  2. Αστυνομίας
  3. Λιμενικού Σώματος