Ψυχιατρικές εξετάσεις υποψηφίων Στρατιωτικων σχολών 2022-23

Ψυχιατρικές εξετάσεις θα γίνονται στη 1η ΤΟΜΥ Αγ.Λουκά Καβάλας μόνο 13 και 14/02/2023 και

                ώρες 09.00 έως 13.00.

 

Ξένης Απόστολος

Υπεύθυνος ΦΑΣΧΑ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ 2510291543