Υποβολή μηχανογραφικού 2023

Α1. Aπό την Παρασκευή 7-7-2023 μέχρι και την Δευτέρα 17-7-2023 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι
θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

Ημέρες που θα είναι ανοιχτό το σχολείο για βοήθεια στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού: Τετάρτη 12, Πέμπτη 13 και Δευτέρα 17-7-2023/  ώρες 9-13.30

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο