ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ FIRST CHAMPIONSHIP GREECE 2022-2023