Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next» / 2022-2023