2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ΜΔ-ΜΛΥΣ – Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing» 2022-2023

Διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικoύ Διαγωνισμούς ΜΔ-ΜΛΥΣ – Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing» 2022-2023

ΠληροΦορίες στην Ιστοσελίδα του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας:

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2866 [1]

και στο Ιστολόγιο του Διαγωνισμού:
https://blogs.sch.gr/pekesde-turing/ [2]

Τα σχολεία που θέλουν να συμμετέχουν δηλώνουν συμμετοχή
(https://forms.gle/bQK2E7phwJ2dxhPHA [3])
Λήξη δήλωσης:
 Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00: Αίτηση Συμμετοχής (Νέα φόρμα 2ου ΜΔΜΛΥΣ 2023 )

Υπεύθυνοι Διαγωνισμού
Σπύρος Παπαδάκης (ΣΕΕ ΠΕ86)
Αθανασία Μπαλωμένου (ΣΕΕ ΠΕ03)

Δρ. Νικόλαος Ανταμπούφης
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών