Απολυτήρια και έλεγχοι επίδοσης Α και Β Τάξεων

Ανακοινώνουμε ότι τα Απολυτήρια της Γ τάξης είναι διαθέσιμα για τους αποφοίτους.

 

Επίσης, οι Έλεγχοι επίδοσης των Α και Β τάξεων θα είναι διαθέσιμοι από τις 11 πμ την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018.