ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακοινώνουμε το Προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας μέχρι να τεθεί σε ισχύ το οριστικό, το οποίο θα το βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.3lykeiokavalas.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/program