Προκήρυξη πενθήμερης εκδρομής (Κρήτη)

Δείτε την Προκήρυξη εδώ: