ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακοινώνουμε το οριστικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου μας. Στο συνημμένο αρχείο, το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποθηκεύσει στον Η/Υ του, υπάρχει χαρακτηρισμός μαθημάτων (σε συντομογραφία).

Επισημαίνεται ότι έως την Τετάρτη θα αναρτηθεί στη μόνιμη θέση του στην ιστοσελίδα μας.

Επιπλεον, την Τετάρτη θα ανακοινωθούν οι ώρες συνεργασίας των διδασκόντων με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.