Εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα-Ολυμπία-Καλάβρυτα: επιλογή Ταξιδιωτικού γραφείου

Ανακοινώνεται η επιλογή του Ταξιδιωτικού Γραφείου που θα υλοποιήσει την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας  στην Πάτρα από 9 έως 12 Μαΐου 2019. Η επιλογή έγινε κατά νόμον σύμφωνα με το σκεπτικό που εκτίθεται στη συνημμένη Πράξη από το Βιβλίο Πράξεων του Δ/ντή του 3ου ΓΕ.Λ.