ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΡΟΜΗ, ΚΡΗΤΗ 16-20/3/2020

Δημοσιεύουμε απόσπασμα εκ του Βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας, με το οποίο έγινε η επιλογή του Ταξιδιωτικού Γραφείου για την υλοποίηση της πενθήμερης εκδρομής του σχολείου μας στην Κρήτη (16-20/3/2020).

 

Στη διαδικασία επιλογής, κατόπιν της Προκήρυξής μας, συμμετείχαν τα παρακάτω ταξιδιωτικά Γραφεία, τα οποία ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή τους και τα καλούμε δια του παρόντος να ανταποκριθούν και στις Προκηρύξεις μας που θα δημοσιευτούν για τις εκδρομές μας στη Βουλή (23-25/1/2020) και μέσω των Προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων τον Μάιο του 2020:

 

1. Connection Travel

2. ΚΤΕΛ Καβάλας

3. Kavala Tours

4. Γαιόραμα

5. Magiopoulos Travel

 

ΟΙ κατατεθείσες προσφορές είναι στη διάθεση οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον να λάβει γνώση καταθέτοντας αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 33120 / ΓΔ4 / 28.02.2017, (ΦΕΚ 681 / Β / 06.03.2017), άρθρο 13.2 «η επιλογή του τουριστικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής», δηλαδή έως και τη Δευτέρα, 9/12/2019. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τα ονόματα των πρακτορείων που υπέβαλλαν προσφορά, τον ανάδοχο, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.