Ενημερωτικό υλικό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Δημοσιεύουμε τέσσερα ενημερωτικά φυλλάδια για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο,

όπως μας διαβιβάστηκαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

δια της ΔΔΕ Καβάλας :

 

φυλλάδιο 1: e-learning

φυλλάδιο 2: teleworking

φυλλάδιο 3: Γενικές συμβουλές

φυλλάδιο 4: Συμβουλές για γονείς

 

Με δεδομένη την αύξηση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών για εργασία, εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία/διασκέδαση

είναι καλό όλοι μας να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, ενήλικοι και ανήλικοι.

 

Το πρώτο σημαντικό βήματα είναι λοιπόν η "ενημέρωση"!