Εσωτερική Αξιολόγηση 3ου ΓΕΛ: αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου 2020-21

Ανακοινώνουμε την αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου μας.

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο, όπως δημιουργήθηκε στην σχετική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής