ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΔΕΜ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η θεσμοθετημένη δυνατότητα παροχής Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε μαθητές της Γ Τάξης σε ειδικά μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

 

Τα μαθήματα γίνονται εκτός ωρολογίου προγράμματος και είναι τα εξής:


1. Ελεύθερο Σχέδιο                                                                          

2. Γραμμικό Σχέδιο                                                                          

3. Γαλλικά                                                                                       

4. Γερμανικά                                                                                     

5. Ιταλικά                                                                                          

6. Ισπανικά                                                                                          

7. Αρμονία, Ακουστική ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση   

 

Εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλούντων, θα λειτουργήσουν Τμήματα, αλλά πιθανότατα σε ένα μόνο ΓΕΛ, σε αυτό που θα έχει τους περισσότερους μαθητές-μαθήτριες.

 

Την σχετική Υπεύθυνη δήλωση για την Ενισχυτική Λυκείου θα βρείτε στα συνημμένα αυτής της ανακοίνωσης.