Ημερομηνίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής για στρατεύσιμους της κλάσεως 2006, γεννημένους το 2005