Τροποποιημένο πρόγραμμα για την εβδομάδα από 13-17 Φεβρουαρίου 2023 λόγω πολυήμερης εκδρομής της Γ Λυκείου.