ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ)