ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ - ΡΩΜΗ ή ΠΡΑΓΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος                      

Τηλέφωνο: 2510230796, 2510230786

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-10-2023

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 448/Φ. 23.1

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση

πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ Τάξης  του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας στη Ρώμη ή Πράγα

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την ΥΑ υπ' αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 τ.Β΄/13-02-2020, άρθρο 2.5) για τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ Τάξης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

► Προορισμός εκδρομής: Ρώμη ή Πράγα

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 11-12-2023 (εναλλακτικά: 4-12-2023)

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 15-12-2023 (εναλλακτικά: 8-12-2023)

► Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 47-52

► Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 4 (Αρχηγός εκδρομής και τρεις συνοδοί καθηγητές)

Διάρκεια εκδρομής: πέντε (5) ημέρες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ø  Οδική μεταφορά - Μεταφορικό μέσον για Καβάλα  Καβάλα-αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκης ή Καβάλας) μετ’ επιστροφής: 1 λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών.

Ø  Αεροπορικά εισιτήρια προς τους αντίστοιχους προορισμούς μετ΄ επιστροφής.

Ø  Κατηγορία καταλύματος - περιοχή:  Ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω στο κέντρο ή περιφερειακά σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης διανυκτέρευσης. Να αναφέρεται η ονομασία τους και ενδεικτικά οι παροχές τους. Τα δωμάτια των μαθητών θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τρίκλινα ή δίκλινα ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΣΟ, ενώ των συνοδών καθηγητών μονόκλινα. Απαιτείται προκράτηση για τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια.

Ø  Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό ή ημιδιατροφή

Ø  Η προσφορά θα περιλαμβάνει: α) ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, β) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., γ) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου, δ) Φ.Π.Α., ε) αμοιβή συνοδού γραφείου για την εκδρομή, στ) δημοτικοί φόροι, ζ) λοιπές χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή

Ø  Απαιτείται επαρκής περιγραφή των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Ø  Η τιμή των προτεινόμενων ξενοδοχείων πρέπει να είναι υποχρεωτικά με πρωινό ή/και με ημιδιατροφή στην ίδια στήλη, προκειμένου να διευκολύνεται η σύγκριση.

Ø  Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός ελευθέρας εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Ø  Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσωπική διευκόλυνση προς τους μαθητές.

► Λοιπές υπηρεσίες:

 1. Έμπειρος συνοδός ή συνοδοί του Γραφείου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Στις προσφορές τους τα ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 3. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 4.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 5.  Ασφάλεια  αστικής -   επαγγελματικής ευθύνης.
 6. Το κόστος ανά μαθητή.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και, εφ όσον χρειάζεται, επείγουσα αερομεταφορά.
 9. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν (έξοδα μουσείων κ.λ.π.)
 10. Απαιτείται επαρκής περιγραφή των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων ή ηλεκτρονική διεύθυνση όπου αναφέρονται οι πληροφορίες και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο με πρωινό ή/και με ημιδιατροφή.
 11. Το πρακτορείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικό προ-κράτησης -διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
 12. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα.
 13. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 14. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές, τρομοκρατική επίθεση κλπ).

 

 

Β. Αξιολόγηση προσφορών :

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κλειδωμένο έγγραφο προσφοράς έως την Πέμπτη, 19-10-2023, ώρα 10.00.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

Γ. Επιλογή αναδόχου

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της καλύτερης προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση, σύμφωνα με τον νόμο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 20883 /ΓΔ4/ 13 Φεβρουαρίου 2020, (ΦΕΚ 456/Β), άρθρο 14, παρ. 1, «οι προσφορές πρέπει να είναι απολύτως ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμες προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας». Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον της επιτροπής την Πέμπτη, 19-10-2023, ώρα 10.30. Επισημαίνεται ότι κατά την αποσφράγιση των φακέλων ενώπιον της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ταξιδιωτικών Γραφείων που έχουν καταθέσει φάκελο.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 20883 /ΓΔ4/ 13 Φεβρουαρίου 2020, (ΦΕΚ 456/Β), άρθρο 14, παρ. 2 «Η επιλογή του τουριστικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής», δηλαδή έως και τη Δευτέρα, 23-10-2023. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τα ονόματα των πρακτορείων που υπέβαλλαν προσφορά, τον ανάδοχο, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

Καβάλα, 13/10/2023

O Διευθυντής

Ευάγγελος Αδάμος