ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022