ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ

Οι ώρες συνεργασίας των καθηγητών με τους γονείς - κηδεμόνες επισημαίνονται στο πρόγραμμα με μαύρο χρώμα.