ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Λειτουργία.

Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 14:05μ.μ.
Οι καθηγητές δεν επιτρέπεται να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους μπροστά στην κύρια είσοδο του σχολείου.
Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης οι μαθητές δεν επιτρέπεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από τις εισόδους του σχολείου ή στους γύρω δρόμους.
Επίσης απαγορεύεται να αφήνουν μοτοποδήλατα στις εισόδους του σχολείου εξ αιτίας κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκκένωσης του σχολείου.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους στις 8.05 π.μ.
Όλοι οι μαθητές και οι διδάσκοντες καθηγητές της 1ης ώρας του ωρολογίου προγράμματος οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο του σχολείου. Οι μαθητές που δε θα βρίσκονται στην πρωινή σύνταξη, δε θα γίνονται δεκτοί από τον καθηγητή της πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία.
Η ώρα του μαθήματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές, οι οποίοι είτε έχουν κενό, είτε ασχολούνται με άλλες εκδηλώσεις.
Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα και υποχρέωση των μαθητών-τριών. Δεν είναι δυνατόν να παρατηρούνται επιλεκτικές απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, ανάλογα με την επιθυμία ή τη θέληση των μαθητών, χωρίς άδεια από το Δ/ντή του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο εφημερεύων καθηγητής δεν επιτρέπει:
1. Την έξοδο μαθητών από το Σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές που θα απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου, θα τιμωρούνται.
2. Την είσοδο και παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση και ο μαθητής θα ειδοποιηθεί μετά από εντολή του διευθυντή.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού.
Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τρόφιμα ή αναψυκτικά στις αίθουσες.
Τέλος, δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς πρόσκληση από εκείνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι . Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης

Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, μαζί στον διευθυντή.
Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, αναλόγως του θέματος ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των διδασκόντων.
Παρεπιπτόντως να αναφερθεί ότι το 5μελές συμβούλιο τάξης αντιπροσωπεύει τους μαθητές του τμήματος στη διεκδίκηση οποιουδήποτε αιτήματος. Για θέματα που αφορούν όλο το σχολείο οι μαθητές αντιπροσωπεύονται από το 15μελές συμβούλιο του σχολείου.
Τα όργανα των μαθητών εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, όπως ορίζει ο νόμος. Ο καθηγητής υπεύθυνος του τμήματος και των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Ι . Συνεργασία της Σχολικής Κοινότητος

Το 3Ο Γενικό Λύκειο Καβάλας θεωρεί πρωταρχικό στόχο του την καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών και γονέων-κηδεμόνων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας συγκροτείται το Σχολικό Συμβούλιο από το σύλλογο των διδασκόντων, τους τρεις (3) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά δύο (2) φορές το χρόνο (αρχή και τέλος του σχολικού έτους) και εκτάκτως όποτε προκύψει ανάγκη.
Χαράζει και κρίνει την ετήσια πορεία του Σχολείου, όπως επίσης εξετάζει και αποφασίζει για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων ή την διεκδίκηση σοβαρών προβλημάτων. Βασικός κανόνας για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώμης, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά, η εμφάνιση, ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του σχολικού χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Καθαριότητα του Σχολικού Χώρου.

Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η οποία προσφέρεται από τις καθαρίστριες του σχολείου. Οι καθαρίστριες υποχρεούνται να εκτελούν καθημερινά το έργο που τις έχει ανατεθεί:
α) σκουπίζουν, καθαρίζουν όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τον περίβολο του σχολείου, τη βιβλιοθήκη, το γραφείο του Δ/ντή, του Υποδιευθυντή, των καθηγητών, τις τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των καθηγητών, τα βιβλία, τους βιβλιοστάτες, τους φορειαμούς, τα τζάμια κ.λ.π.
β) Το πλύσιμο των δαπέδων με νερό γίνεται Τρίτη και Παρασκευή.
γ) Οι τουαλέτες καθαρίζονται καθημερινά και πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Οι καθαρίστριες υπακούουν στους υπεύθυνους του Σχολείου και της Βιβλιοθήκης, των οποίων εκτελεί τις οδηγίες.
Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τμήμα τους. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν είναι ευθύνη των μαθητών του Τμήματος δηλώνονται στον καθηγητή της 1ης ώρας από τους επιμελητές στην αρχή του ωρολογίου προγράμματος και ο καθηγητής υποχρεούται να το αναφέρει στη Διεύθυνση:

Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά:
1. Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων.
2. Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση και
3. Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς.

Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπεύθυνος της φθοράς, υποχρεούται το 5μελές να αποκαταστήσει τη ζημιά με έξοδα όλων των μαθητών του Τμήματος.
Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι των αιθουσών, του γυμναστηρίου, των τουαλετών και της αυλής του σχολείου πρέπει να παραμένουν καθαροί.
Ο εφημερεύων καθηγητής υποχρεούται να αναφέρει στο διευθυντή οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά ή φθορά των χώρων που εποπτεύει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Καθήκοντα Επιμελητών.

Ο υπεύθυνος καθηγητής τμήματος ορίζει δύο (2) επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά ή ανά θρανίο. Ο κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και αντίγραφο κατατίθεται στη Διεύθυνση.
Οι επιμελητές :
1. Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το τμήμα.
2. Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Φροντίζουν επίσης για την ύπαρξη κιμωλίας, σπόγγου και καλαθιού στην τάξη.
3. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά είτε προέρχεται από μαθητές του Τμήματος είτε από άλλους.
4. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα. Εάν εκείνοι δε συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή του ορόφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ. Καθήκοντα Απουσιολόγων.

Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός). Ο απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει τα βιβλία στη γραμματεία. Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση.
Ο απουσιολόγος επίσης, φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας (πλάνο) με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ. Συμπεριφορά μαθητών - Έλεγχος.

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου.
1. Ο έλεγχος των καθηγητών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου.

2. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές :
α) Από τους διδάσκοντες καθηγητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας μιας (1) ώρας αποβολή από το μάθημα στους μαθητές που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Αυτοί θα προσέρχονται στο διευθυντή για ενημέρωση του ιδίου και εν συνεχεία του κηδεμόνα, και την καταγραφή της ωριαίας αποβολής στο βιβλίο των ποινών. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης, θα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ποινές.
β) Από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων).
3. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (καθηγητές και μαθητές) σε κάθε χώρο του σχολείου.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές προς τους συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη.
5. Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το καρτοτηλέφωνο που υπάρχει στο χώρο του σχολείου και σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο στο γραφείο των καθηγητών.
6. Και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.
7. Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά πάσης φύσεως άσεμνου περιεχομένου.
8. Η εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και ευπρεπής.

Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές τους, το συμμαθητή τους, τη σχολική περιουσία, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται από το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
Για όλα τα παραπτώματα και την πιθανή τιμωρία των μαθητών ενημερώνονται οπωσδήποτε οι γονείς - κηδεμόνες είτε από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, είτε από τη Διοίκηση του σχολείου.
Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται επίσης τακτικά με επιστολή το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, για τις απουσίες όσων έχουν υπερβεί τις είκοσι τέσσερις (24) και τη συμπεριφορά τους.
 

Καβάλα 13-09-2011

1. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2. ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3. O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

.