'Ωρα Διάρκεια
1
1η ώρα διδασκαλίας
08:15 - 09:00
45 λεπτά
2
Διάλειμμα
09:00 - 09:05
5 λεπτά
emotion smile
3
2η ώρα διδασκαλίας
09:05 - 09:50
45 λεπτά
4
Διάλειμμα
09:50 - 10:00
10 λεπτά
emotion smile
5
3η ώρα διδασκαλίας
10:00 - 10:45
45 λεπτά
6
Διάλειμμα
10:45 - 10:55
10 λεπτά
emotion smile
7
4η ώρα διδασκαλίας
10:55 - 11:40
45 λεπτά
8
Διάλειμμα
11:40 - 11:50
10 λεπτά
emotion smile
9
5η ώρα διδασκαλίας
11:50 - 12:35
45 λεπτά
10
Διάλειμμα
12:35 - 12:40
5 λεπτά
emotion smile
11
6η ώρα διδασκαλίας
12:40 - 13:20
40 λεπτά
12
Διάλειμμα
13:20 - 13:25
5 λεπτά
emotion smile
13
7η ώρα διδασκαλίας
13:25 - 14:05
40 λεπτά

emotion happy

 

.