Προγράμματα προηγούμενων ετών (43)

Προγράμματα προηγούμενων ετών

Πρόγραμμα Comenius (5)

Το 3ο ΓΕΛ Καβάλας συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius με θέμα «Έρευνα πάνω στο θέμα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ευρώπη του σήμερα». Το πρόγραμμα διαρκεί δύο σχολικά έτη ( 2013-2014, 2014-2015). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ένα σχολείο της Τουρκίας (Σμύρνη), ένα σχολείο της Ιταλίας( Ρώμη), ένα σχολείο της Ισπανίας (Μανρέσα), ένα σχολείο της Γερμανίας( Γκέπινγκεν ) και ένα σχολείο της Πολωνίας( Λούμπλιν).Συντονιστής του προγράμματος είναι το σχολείο της Γερμανίας.
Σκοπός της εργασίας των μαθητών είναι να διερευνηθεί σε βάθος η μετανάστευση ως κοινωνικό φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι ο πρόσφυγας είναι ένας ευάλωτος και ανυπεράσπιστος πολίτης του κόσμου και χρέος των ανεπτυγμένων και πολιτισμένων χωρών είναι να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στη στήριξη των ανθρώπων αυτών και στην πετυχημένη ενσωμάτωση τους.
Θεωρήθηκε σημαντικό οι μαθητές συλλογικά να ενημερωθούν, να ερευνήσουν και να μελετήσουν όλες τις διαστάσεις του μεταναστευτικού έτσι ώστε όχι μόνο να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της μετανάστευσης αλλά και να προτείνουν οι ίδιοι λύσεις για τη δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανταλλαγή και σύγκριση εμπειριών, πληροφοριών, στοιχείων και προτάσεων ανάμεσα στους μαθητές των σχολείων. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητές συνειδητοποιούν τα οφέλη της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην οικονομία αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό της χώρας τους. Έτσι κατανοώντας την αξία της πολυπολιτισμικότητας ξεπερνούν ρατσιστικές απόψεις, προκαταλήψεις και ξενοφοβικές αντιλήψεις σεβόμενοι τις αξίες της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης.
Στα πλαίσια αυτά η πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών έγινε στο σχολείο της Γερμανίας (Οκτώβρη του 2013) όπου οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών, αφού προηγήθηκε διάλογος, συμφώνησαν στους στόχους , στις μεθόδους και στο γενικότερο σχεδιασμό του προγράμματος αλλά και στην οργάνωση του επόμενου σταδίου του προγράμματος που ήταν η παρουσίαση από τους μαθητές της κάθε χώρας της περιοχής τους( πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία).
Η δεύτερη συνάντηση μαθητών και καθηγητών έγινε στο σχολείο της Ισπανίας (5-8 Φλεβάρη 2014) όπου οι μαθητές αφού παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας της κάθε χώρας ,δημιούργησαν έναν συγκεντρωτικό πίνακα που περιλάμβανε τα συνολικά αποτελέσματα όλων των χωρών. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε από τους καθηγητές το αμέσως επόμενο θέμα που θα διερευνήσουν οι μαθητές να είναι οι συνέπειες της μετανάστευσης.
Η επόμενη συνάντηση καθηγητών και μαθητών διοργανώθηκε στην Καβάλα(9-12 Απριλίου 2014). Στη συνάντηση αυτή αρχικά οι μαθητές της κάθε χώρας μας ενημέρωσαν για τα ποσοστά των μεταναστών στην περιοχή τους και τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Στη συνέχεια παρουσίασαν τις συνέπειες της μετανάστευσης στην περιοχή τους στον οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα. Τέλος οι μαθητές συλλογικά αφού μελέτησαν τα στοιχεία όλων των χωρών προχώρησαν στη δημιουργία μιας παρουσίασης στηριγμένοι στα συνολικά δεδομένα.
Στις 7 Νοεμβρίου του 2014 έγινε η επόμενη συνάντηση καθηγητών και μαθητών από όλες τις χώρες στο Λύκειο Μοργκάνι της Ρώμης. Οι μαθητές στο προηγούμενο διάστημα είχαν ασχοληθεί με τις συνέπειες που έχει η έλλειψη ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Παρουσίασαν τα δεδομένα της περιοχής τους και αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα των χωρών τους. Στη συνέχεια εργάστηκαν συλλογικά και παρουσίασαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των χωρών. Τέλος αποφασίστηκε στο επόμενο διάστημα οι μαθητές να δουλέψουν και να παρουσιάσουν στην επόμενη συνάντηση στην Πολωνία συγκεκριμένες προτάσεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην περιοχή τους.
Από τις 27/1/2015 ως τις 31/1/2015 διοργανώθηκε η προτελευταία συνάντηση καθηγητών και μαθητών στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Στη συνάντηση αυτή παρατέθηκαν από τις ομάδες μαθητών της κάθε χώρας συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση των μεταναστών και παρουσιάστηκε ένας γενικότερος πίνακας που περιλάμβανε συνολικά όλα τα μέτρα και αποφασίστηκε να διερευνηθεί κατά πόσο αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε χώρα.

Πρόγραμμα Comenius

Erasmus+2015-2017: Ευρώπη 2020, πρώτος στόχος: η καταπολέμηση της ανεργίας (15)

Το 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας ξεκίνησε την εκπόνηση ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος (erasmus +) με τίτλο « Ευρώπη 2020 ,πρώτος στόχος : η καταπολέμηση της ανεργίας», το οποίο θα διαρκέσει δύο σχολικές χρονιές σε συνεργασία με ένα λύκειο της Ρώμης, ένα λύκειο της Γερμανίας (Goppingen), ένα λύκειο της Πολωνίας (Lublin), ένα λύκειο της Ισπανίας (Manresa) και ένα λύκειο της Σμύρνης. Συντονιστικό σχολείο του προγράμματος είναι το λύκειο της Ισπανίας.
Οι μαθητές όλων των σχολείων μελετούν, συνεργάζονται και εκπονούν εργασίες για το επίκαιρο κοινωνικό θέμα που αφορά και απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, την ανεργία. Θεωρήθηκε σκόπιμη η ενασχόληση με αυτό το θέμα καθώς η ανεργία σήμερα αποτελεί μείζον-ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η ανεργία μαστίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Γι΄ αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως πρώτο στόχο ως το 2020 την καταπολέμηση της ανεργίας.
Στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία προωθούν κοινές και διακρατικές εκπαιδευτικές συζητήσεις και δραστηριότητες πάνω στο θέμα έτσι ώστε από τη μία πλευρά οι μαθητές να διερευνήσουν τα αίτια και τα αποτελέσματα της ανεργίας και από την άλλη, αφού ενημερωθούν για τα μέτρα και τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες ,να αναλύσουν και να προωθήσουν αντίστοιχα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στην περιοχή τους για την καταπολέμηση της ανεργίας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου. Παρόλο που το πρόβλημα της ανεργίας διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, οι μαθητές ανταλλάσσοντας γνώσεις ,πληροφορίες και εμπειρίες εξετάζουν το θέμα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως μετανάστευση, φύλο, κοινωνική τάξη- επισημαίνοντας ομοιότητες, διαφορές και καταλήγοντας έτσι σε συγκεκριμένες προτάσεις για την κάθε περιοχή. Για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος το σχολείο μας θα συνεργαστεί με ποικίλους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και συλλογικότητες (ΟΑΕΔ, δήμο, ,συλλόγους ανέργων, πολιτικά κόμματα...).

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

Erasmus+2015-2017: Ευρώπη 2020, πρώτος στόχος: η καταπολέμηση της ανεργίας

Erasmus+ 2017-2019 «Social Europe 2020: Combating Social Exclusion and Poverty in the European Union» (11)

Το 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας ξεκινά φέτος την εκπόνηση ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus με τίτλο  «Social Europe 2020: Combating Social Exclusion and Poverty in the European Union».

To πρόγραμμα αυτό αφορά το οξύ κοινωνικό πρόβλημα της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της φτώχειας στην Ευρώπη. Ένα πρόβλημα δυστυχώς ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποι μας οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Στόχος μας είναι πρώτα- πρώτα να ευαισθητοποιήσουμε  τους μαθητές αλλά και την κοινωνία απέναντι στα άτομα αυτά, να διαμορφώσουμε προτάσεις και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεισφέροντας με τον τρόπο μας έτσι ώστε ολοένα και λιγότερα άτομα να στερούνται βασικά κοινωνικά δικαιώματα και προνόμια.

Και σ’ αυτό το πρόγραμμα συνεργαζόμαστε με τα ίδια σχολεία που έχουμε ήδη δουλέψει σε δύο προηγούμενα προγράμματα καθώς η συνεργασία μας ήταν άψογη και οδήγησε στην πετυχημένη διεκπεραίωση των δύο προηγούμενων προγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα σχολεία προέρχονται από τις ακόλουθες χώρες: Ισπανία. Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Δανία. 

Erasmus+ 2017-2019 «Social Europe 2020: Combating Social Exclusion and Poverty in the European Union»

Erasmus+ KA1 2019-2021 (1)

Με τέσσερεις κινητικότητες υλοποιημένες στη Στοκχόλμη και τη Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 2019 και τον Φεβρουάριο του 2020 αντίστοιχα, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του 2020-22, τέσσερεις εκπαιδευτικοί αναζήτησαν επιμορφωτικές ευκαιρίες σε αξιόπιστους οργανισμούς της Ευρώπης με χρηματοδότηση ύψους 19592 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εδώ θα βρείτε τρία αρχεία:

1. Αρχείο παρουσίασης για την πόλη της Καβάλας που δείχνουμε στους εταίρους ή/και στους Ευρωπαίους συναδέλφους μας μας σε κάθε Erasmus+ στο οποίο συμμετέχουμε.

2. Γενική παρουσίαση του Προγράμματός μας, όπως αυτή έγινε στο Webinar της 26ης Ιουνίου 2021 με τη σύμπραξη του 2ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ Καβάλας.

3. Αρχείο παρουσίασης καλών πρακτικών διδασκαλίας με βάση την κτηθείσα γνώση από τις τέσσερεις επιμορφώσεις μας.

Περισσότερα για όλη τη δράση βλ. στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://mrdimitriadou.weebly.com/

 

Erasmus+ KA1 2019-2021