Πρόγραμμα Comenius

Πρόγραμμα Comenius

Το 3ο ΓΕΛ Καβάλας συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius με θέμα «Έρευνα πάνω στο θέμα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ευρώπη του σήμερα». Το πρόγραμμα διαρκεί δύο σχολικά έτη ( 2013-2014, 2014-2015). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ένα σχολείο της Τουρκίας (Σμύρνη), ένα σχολείο της Ιταλίας( Ρώμη), ένα σχολείο της Ισπανίας (Μανρέσα), ένα σχολείο της Γερμανίας( Γκέπινγκεν ) και ένα σχολείο της Πολωνίας( Λούμπλιν).Συντονιστής του προγράμματος είναι το σχολείο της Γερμανίας.
Σκοπός της εργασίας των μαθητών είναι να διερευνηθεί σε βάθος η μετανάστευση ως κοινωνικό φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι ο πρόσφυγας είναι ένας ευάλωτος και ανυπεράσπιστος πολίτης του κόσμου και χρέος των ανεπτυγμένων και πολιτισμένων χωρών είναι να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στη στήριξη των ανθρώπων αυτών και στην πετυχημένη ενσωμάτωση τους.
Θεωρήθηκε σημαντικό οι μαθητές συλλογικά να ενημερωθούν, να ερευνήσουν και να μελετήσουν όλες τις διαστάσεις του μεταναστευτικού έτσι ώστε όχι μόνο να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της μετανάστευσης αλλά και να προτείνουν οι ίδιοι λύσεις για τη δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανταλλαγή και σύγκριση εμπειριών, πληροφοριών, στοιχείων και προτάσεων ανάμεσα στους μαθητές των σχολείων. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητές συνειδητοποιούν τα οφέλη της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην οικονομία αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό της χώρας τους. Έτσι κατανοώντας την αξία της πολυπολιτισμικότητας ξεπερνούν ρατσιστικές απόψεις, προκαταλήψεις και ξενοφοβικές αντιλήψεις σεβόμενοι τις αξίες της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης.
Στα πλαίσια αυτά η πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών έγινε στο σχολείο της Γερμανίας (Οκτώβρη του 2013) όπου οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών, αφού προηγήθηκε διάλογος, συμφώνησαν στους στόχους , στις μεθόδους και στο γενικότερο σχεδιασμό του προγράμματος αλλά και στην οργάνωση του επόμενου σταδίου του προγράμματος που ήταν η παρουσίαση από τους μαθητές της κάθε χώρας της περιοχής τους( πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία).
Η δεύτερη συνάντηση μαθητών και καθηγητών έγινε στο σχολείο της Ισπανίας (5-8 Φλεβάρη 2014) όπου οι μαθητές αφού παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας της κάθε χώρας ,δημιούργησαν έναν συγκεντρωτικό πίνακα που περιλάμβανε τα συνολικά αποτελέσματα όλων των χωρών. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε από τους καθηγητές το αμέσως επόμενο θέμα που θα διερευνήσουν οι μαθητές να είναι οι συνέπειες της μετανάστευσης.
Η επόμενη συνάντηση καθηγητών και μαθητών διοργανώθηκε στην Καβάλα(9-12 Απριλίου 2014). Στη συνάντηση αυτή αρχικά οι μαθητές της κάθε χώρας μας ενημέρωσαν για τα ποσοστά των μεταναστών στην περιοχή τους και τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Στη συνέχεια παρουσίασαν τις συνέπειες της μετανάστευσης στην περιοχή τους στον οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα. Τέλος οι μαθητές συλλογικά αφού μελέτησαν τα στοιχεία όλων των χωρών προχώρησαν στη δημιουργία μιας παρουσίασης στηριγμένοι στα συνολικά δεδομένα.
Στις 7 Νοεμβρίου του 2014 έγινε η επόμενη συνάντηση καθηγητών και μαθητών από όλες τις χώρες στο Λύκειο Μοργκάνι της Ρώμης. Οι μαθητές στο προηγούμενο διάστημα είχαν ασχοληθεί με τις συνέπειες που έχει η έλλειψη ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Παρουσίασαν τα δεδομένα της περιοχής τους και αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα των χωρών τους. Στη συνέχεια εργάστηκαν συλλογικά και παρουσίασαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των χωρών. Τέλος αποφασίστηκε στο επόμενο διάστημα οι μαθητές να δουλέψουν και να παρουσιάσουν στην επόμενη συνάντηση στην Πολωνία συγκεκριμένες προτάσεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην περιοχή τους.
Από τις 27/1/2015 ως τις 31/1/2015 διοργανώθηκε η προτελευταία συνάντηση καθηγητών και μαθητών στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Στη συνάντηση αυτή παρατέθηκαν από τις ομάδες μαθητών της κάθε χώρας συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση των μεταναστών και παρουσιάστηκε ένας γενικότερος πίνακας που περιλάμβανε συνολικά όλα τα μέτρα και αποφασίστηκε να διερευνηθεί κατά πόσο αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε χώρα.