Ενημέρωση μαθητών για επαγγελματικές επιλογές από τις Οικονομικές σχολές

Στις 26-01-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 3ο ΓΕΛ Καβάλας, έγινε ενημέρωση μαθητών της Β' και Γ' τάξης με ενδιαφέρον στις Οικονομικές Σχολές  από την κ. Στέλλα Κοσμίδου, οικονομολόγο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας). Αναφέρθηκε στις επιλογές που μπορεί να έχει ένας απόφοιτος οικονομικής σχολής στο δημόσιο (αναφορά στα τυπικά προσόντα για προκηρύξεις), στον ιδιωτικό τομέα (ποιοι οι δυναμικοί κλάδοι του), είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας (λογιστικό γραφείο, start up, νεοφυείς επιχειρήσεις).   

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα "Μέριμνα για την μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας" της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23