Ομιλία: Τα άγχη της εφηβείας και η διαχείρισή τους

Οι καθηγητές του 3 ου ΓΕΛ Καβάλας στην προσπάθειά μας να σταθούμε κοντά στους έφηβους μαθητές μας και τους γονείς τους, που καλούνται να αντιμετωπίσουν
προβλήματα που έχει επισωρεύσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, διοργανώνουμε συζήτηση με θέμα «Τα άγχη της εφηβείας και η διαχείρισή τους» και εισηγήτρια την
κυρία Μπανανή Μαρία, κλινική ψυχολόγο και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται.

Η συγκεκριμένη δράση γίνεται στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής του σχολείου για να την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, στον άξονα «Σχέσεις
σχολείου- οικογένεια».