Η ενδοσχολική βία …στο στόχαστρο!

Την Τρίτη 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας ενημέρωση από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό  του Κέντρου Πρόληψης Καβάλας πάνω στο θέμα της ενδοσχολικής βίας. Η ενημέρωση έγινε σε καθένα από τα τέσσερα (4) τμήματα της Α΄ Λυκείου από ισάριθμους ειδικούς και διήρκησε ένα διδακτικό δίωρο.

Η πρώτη ώρα ήταν κυρίως εισαγωγική και περιλάμβανε τις εισηγήσεις των ειδικών και, γενικότερα, το θεωρητικό μέρος του φαινομένου. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε και με τη χρήση εποπτικού υλικού (powerpoint, βίντεο).

Η δεύτερη ώρα είχε κυρίως τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου, στο οποίο οι μαθητές μέσα από ασκήσεις-παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα του φαινομένου, ανέπτυξαν την ενσυναίσθησή τους και το συναίσθημα του σεβασμού και της αλληλεγγύης με τους συμμαθητές τους.

Τόσο το θεωρητικό μέρος όσο (και ακόμη περισσότερο) το εργαστηριακό κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό και στη συζήτηση και στις ασκήσεις-παιχνίδια.