Διαδικτυακή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού

Την Παρασκευή στις 12/01/2024, στις 10:00 (3 η διδακτική ώρα),ο κος Χαδόλιας Μιχάλης (πρώην μαθητής του σχολείου μας και απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Α.Π.Θ. ) μίλησε (διαδικτυακά) σε μερίδα μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης για τους τομείς και τις κατευθύνσεις του Φυσικού Τμήματος. Αναφέρθηκε στον οδηγό σπουδών, στα προγράμματα Erasmus, στις φοιτητικές ομάδες (π.χ. ρομποτικής) και πως μπορείς να γίνεις μέλος σε αυτές, στο πως μπορεί να επωφεληθεί ο φοιτητής από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τέλος τους μίλησε για τα βασικά βήματα μίας συνέντευξης (στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας).