Το 3ο Λύκειο Καβάλας στην Παλιά Πόλη

Η ταινία μικρού μήκους για την παλιά πόλη της Καβάλας. Γυρίστηκε την άνοιξη του 2011 και πήραν μέρος παιδιά του 3ου Γενικού Λυκείου με την καθοδήγηση των καθηγητριών  Ευθυκράτη Σταυρούλα και Τοροφία Καλλιόπη.

Πολυμέσα