Σμαρώ Αντωνιάδου

Σμαρώ Αντωνιάδου

Μαθήτρια της Γ' τάξης.