Πανελλήνιες εξετάσεις

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018. Σύμφωνα με εγκύλιο (δείτε τη στα…