ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
Α ΤΑΞΗ
Α1 24 15 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α2 25 15 10
Α3 24 12 12
Α4 23 7 16
ΣΥΝΟΛΟ 96 49 47
         
Ερευνητική Εργασία 1 24 15 9 PROJECT
Ερευνητική Εργασία 2 25 15 10
Ερευνητική Εργασία 3 24 12 12
Ερευνητική Εργασία 4 23 7 16
         
Eφαρ. Πληροφορικής 1 19 15 4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Eφαρ. Πληροφορικής 2 19 12 7
Καλλιτεχνική Παιδεία 1 20 10 10
Καλλιτεχνική Παιδεία 2 20 7 13
Καλλιτεχνική Παιδεία 3 19 6 13
B ΤΑΞΗ
Β1 25 16 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β2 26 8 18
Β3 24 15 9
B4 25 11 14
ΣΥΝΟΛΟ 100 50 50
         
Ερευνητική Εργασία 1 25 16 9 PROJECT
Ερευνητική Εργασία 2 26 8 18
Ερευνητική Εργασία 3 24 15 9
Ερευνητική Εργασία 4 25 11 14
         
Β Θετικών σπουδών 1 19 11 8 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β Θετικών σπουδών 2 19 11 8
Β Β Θετικών σπουδών 3 20 10 10
Β Ανθρ/κων σπουδών 1  21 8 13
Β Ανθρ/κων σπουδών 2 21 10 11
         
Γ ΤΑΞΗ
Γ1 23 18 5 ΤΜΗΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ2 21 8 13
Γ3 20 13 7
Γ4 21 8 13
Γ5 20 9 11
ΣΥΝΟΛΟ 105 56 49
         
Γ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠ. 1 19 13 6

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠ. 2 19 5 14
Γ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ 1 18 8 10
Γ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ 2 21 12 9
Γ ΟΙΚΟΝΟΜ-ΠΛΗΡΟΦ. 1 15 11 4
Γ ΟΙΚΟΝΟΜ-ΠΛΗΡΟΦ. 2 15 13 2
         
Γ ΕΠΙΛ. Α.Ο.Δ.Ε.Υ. 1 15 9 6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Γ ΕΠΙΛ. Α.Ο.Δ.Ε.Υ. 1 14 10 4
Γ ΕΠΙΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1 18 13 5
Γ ΕΠΙΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 17 8 9
Γ ΕΠΙΛ. ΕΛΕΥΘ. ΣΧΕΔΙΟ 21 5 16
Γ ΕΠΙΛ. ΓΑΛΛΙΚΑ 20 11 9
         
ΣΥΝΟΛΑ 301 155 146  
Γ Ε Ν I Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 281

 

 

 

.