Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής με Θέμα: «Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!!!»

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και εφεξής
αποκαλούμενο Διοργανωτής, προκηρύσσει
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με Θέμα:
«Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!!!»
Τα έργα μπορούν να πραγματεύονται θέματα όπως:
 Τα αίτια του εθισμού στη χρήση του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, είτε άλλων
ψηφιακών τεχνολογιών, όπως οι ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου, η δυνατότητά
του να δημιουργήσει μια ιδανική κατάσταση του εαυτού του αποκρύπτοντας
πλευρές του εαυτού του, η έλλειψη άμεσων συνεπειών των πράξεων κλπ.
 Τους παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό στο διαδίκτο, όπως άγχος,
ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας, υπερκινητικότητα, φοβία κλπ.
 Τα συμπτώματα που προκαλεί ο εθισμός στο Διαδίκτυο, όπως έμμονη σκέψη και
όνειρα για το διαδίκτυο, άγχος, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης,
κατανάλωση υπερβολικού χρόνου και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το
διαδίκτυο, αντικοινωνική συμπεριφορά, μειωμένη επίδοση στο σχολείο κλπ.
 Τα όρια ανάμεσα στον εθισμό στο διαδίκτυο και την ενθουσιώδη χρήση του.
 Η πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού.

 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές
συμμετοχές. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων με τις οποίες μπορεί να
λάβει μέρος ένα σχολείο.
2. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 15 μαθητές/τριες. Οι συμμετέχοντες
μαθητές δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή τάξη. Υπεύθυνος για κάθε
ομάδα ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου οποιασδήποτε ειδικότητας.
3. Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού
έως τις 31 Μαρτίου 2018.
4. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
5. Οι συμμετοχές χωρίζονται σε δυο ηλικιακές κατηγορίες και 2 θεματικές υποκατηγορίες
η κάθε μια:
α) Ομάδες μαθητών Δημοτικού β) Ομάδες μαθητών Γυμνάσιου-Λυκείου
α1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία
α2) θεατρικό β2) θεατρικό
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία του
διαγωνισμού με όσες ομάδες το επιθυμεί. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα
μόνο έργο.
6. Τα έργα θα υλοποιηθούν ως εξής:
α1)+β1) Εικονογραφημένο Παραμύθι /ιστορία, σε powerpoint, Α4 οριζόντιο. Το κείμενο
πρέπει να είναι έως 1000 λέξεις και να περιλαμβάνει έως 20 εικόνες. Οι εικόνες μπορούν να
σχεδιαστούν στο χέρι και να σκαναριστούν ή στον υπολογιστή με σχετικό πρόγραμμα
ζωγραφικής. Έγχρωμη εκτύπωση του έργου σε Α4, συραμμένη.
α2)+β2) Θεατρικό, Αρχείο θεατρικού έως 1000 λέξεις και Αρχείο Οδηγιών σε word Α4
κάθετο. Το αρχείο οδηγιών πρέπει να περιγράφει τους ρόλους, το σκηνικό, βοηθητικό υλικό
κ.ά χρήσιμες οδηγίες για το θεατρικό. Εκτύπωση του έργου και των οδηγιών σε Α4,
συραμμένη. Βίντεο διάρκειας έως 15 ‘ στο οποίο η ομάδα θα παίζει το θεατρικό.