Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι προσφερόμενες δυνατότητες, να προληφθούν τα λάθη και να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο σας ενημερώνουμε:

Οι εγγραφές των μαθητών στο Σχολείο χρειάζεται να ολοκληρώνονται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου. Εξαίρεση γίνεται μόνο για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών της Α΄ τάξης πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους για τη σωματική ασφάλεια των ίδιων των μαθητών.

Τα όρια των απουσιών και ο τρόπος δικαιολόγησης τους:
Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών μιας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας  αρκεί και ενυπόγραφη βεβαίωση του κηδεμόνα που τη φέρνει ο ίδιος ή, εφόσον εργάζεται, την αποστέλλει με το μαθητή ενημερώνοντας τηλεφωνικά το Διευθυντή, εντός (10) ημερών από την απουσία του. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες συνολικά (10) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.
Για απουσία μαθητή από το Σχολείο περισσότερο των (2) ημερών ο κηδεμόνας προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών:
Η τετραμηνιαία βαθμολογία του μαθητή προκύπτει από την προφορική του εξέταση, από εργασίες, ασκήσεις και γραπτές δοκιμασίες. Αξιολογούνται ακόμη η επιμέλεια του μαθητή και η ενεργητική συμμετοχή του σ’ όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος.
Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσής του σε κάθε μάθημα προκύπτει από το άθροισμα του Μ.Ο. των (2) τετραμηνιαίων προφορικών βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου διαιρούμενο με το (2).
 
Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου:
Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη.
Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για  την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, γυμναστηρίων, χώρων υγιεινής, της αυλής του σχολείου πρέπει να παραμένουν καθαροί και συντηρημένοι.
Μετά το κτύπημα του κουδουνιού δεν επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών στην τάξη και η διακοπή του μαθήματος εξαιτίας τους.
Στην αίθουσα διδασκαλίας χρειάζεται να επικρατεί η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα για  να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο.
Η αθλητική περιβολή την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από το μάθημα της Φ. Α. κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει μαθητής για σοβαρό λόγο. Απαλλαγή για λόγους υγείας, μόνιμου ή παροδικού προβλήματος δίνεται μετά από ιατρική βεβαίωση κρατικού γιατρού.
Στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.
Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει  να είναι κόσμια και ευπρεπής.
     Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στους καθηγητές, στο συμμαθητή, στη σχολική περιουσία, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
 
Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους καθηγητές και τους βοηθά στο έργο τους, γιατί τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών τους και να κατανοήσουν τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωση των καθηγητών πάνω σε θέματα υγείας και σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.) των μαθητών τους κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και θα τους προφυλάξουν από πιθανά λάθη στις σχέσεις τους μαζί τους.

Η ενημέρωσή σας από τους καθηγητές για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών μπορεί να γίνεται καθημερινά από τις 09.50-10.00, 10.45-10.55 και 11.40-11.50.


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
.