Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (Σχ. έτος 2022-2023)

Ανακοινώνουμε τη συνοπτική Έκθεσή μας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023. Θα τη βρείτε στα συνημμένα.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ