Επίσκεψη σε κοινωνικές δομές της Ζακύνθου

    Στις 27 Απριλίου 2018 το 3ο Λύκειο Καβάλας στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο. Μεταξύ των άλλων η ομάδα Erasmus έχοντας σαν στόχο τη μελέτη των συνθηκών που οδήγησαν ανθρώπους να κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και των τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου, ήρθε σε επαφή με δομές κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο / Εστιατόριο / Συσσίτιο, που υλοποιήθηκε από το Δήμο Ζακύνθου ως σχέδιο δράσης με τίτλο: « Δομή Παροχής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020, του Άξονα Προτεραιότητας  5- Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί και Κοινωνικό Φαρμακείο.


    Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Δήμος Ζακύνθου προχώρησε στη σύσταση μιας ακόμη αυτοτελούς κοινωνικής δομής, το «Κέντρο Κοινότητας» που ενημερώνει και υποστηρίζει τις ευάλωτες, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδες πολιτών –όπως άστεγοι, άποροι, ΑμεΑ, Ρομά, μετανάστες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να διαβάσει στο παρακάτω έντυπο που τύπωσαν οι άνθρωποι του Κέντρου Κοινότητας ειδικά για την ενημέρωση της ομάδας Erasmus.