Ενημέρωση για το επάγγελμα του/της κοινωνικού/ης λειτουργού και του/της ψυχολόγου

Στις 6-12-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο 3ο ΓΕΛ Καβάλας ενημέρωση των μαθητών της Β’  τάξης  για τα  επαγγέλματα του/της  κοινωνικού/ης λειτουργού και του/της  ψυχολόγου  από την κοινωνική λειτουργό κα. Χατζηιωαννίδου Βιργινία. Τα παιδιά έλαβαν πληροφορίες για τη φύση των παραπάνω  επαγγελμάτων  καθώς και για τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν στην αγορά εργασίας. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε μετά την εισήγηση υπήρξε εποικοδομητικός και βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν πληροφορίες και να διαλευκάνουν  τυχόν σχετικές απορίες.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του άξονα «Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας» της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το διδακτικό έτος 2022-23.