Ενημέρωση μαθητών για την επιστήμη της Πληροφορικής σε συνδυασμό με τις Τηλεπικοινωνίες

Στις 21-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο 3ο ΓΕΛ Καβάλας, πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών της Α' και Β' τάξης με ενδιαφέρον στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαχρηστίδη, επικεφαλή  Έρευνας και Ανάπτυξης των Κοινών Υπηρεσιών στα Επίγεια Δίκτυα.  Ο ομιλητής αναφέρθηκε στις ανάγκες που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης των Υπολογιστών στον τομέα των δικτύων και περιέγραψε τις αρμοδιότητες και τα προϊόντα (ruter, server, πομπούς....) που αναπτύσσονται στο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Nokia στον Ελλαδικό χώρο.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα "Μέριμνα για την μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας" της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23.