Επαγγελματικός προσανατολισμός - Τι σημαίνει να είσαι δικηγόρος

Στις 02-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση μαθητών της A' και B' τάξης με ενδιαφέρον στις Νομικές Σχολές από τους δικηγόρους: κ. Άννα Μεϊτανίδου και  κ. Μιχάλη Σκαρτούλη. Οι εξαιρετικοί νεαροί εισηγητές ξεκίνησαν με μια σύντομη αναφορά στη διαφοροποίηση του Ποινικού  και Αστικού Δικαίου, συνέχισαν με τις  προκλήσεις, τα θετικά και αρνητικά του επαγγέλματος και ολοκλήρωσαν με τις επαγγελματικές προοπτικές που μπορεί να έχει κάποιος αν επιλέξει τη δικηγορία. Οι μαθητές, αφού άκουσαν με μεγάλη προσοχή όσα ειπώθηκαν, εξέφρασαν τις απορίες και τις ανησυχίες τους για το επάγγελμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο νεαρούς μάχιμους δικηγόρους που βοήθησαν ουσιαστικά τα παιδιά να κατανοήσουν διάφορες πλευρές αυτού του επαγγέλματος.

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα "Μέριμνα για την μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας" της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23