Συνεδρίες: «Γυναίκες στην επιστήμη» - «Ανέλιξη σε ηγετικές θέσεις με βάση το φύλλο»

Στις 4-4-20023, ημέρα Τρίτη, την δεύτερη διδακτική ώρα, το τμήμα Α2 παρακολούθησε από την ομάδα του Tipping Point την συνεδρία με τίτλο «Γυναίκες στην επιστήμη» και ομιλήτρια την κα Σπυρέττα Γκολεμάτη, επίκουρη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ με ειδικότητα στην Βιοϊατρική Μηχανική. Μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση που έγινε, οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με τη δραστηριοποίηση των γυναικών σε επιστημονικούς κλάδους και τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να ανταπεξέλθουν τόσο στην πολύ δύσκολη, απαιτητική και κάποιες φορές ανταγωνιστική, επαγγελματική   τους καθημερινότητα όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Την ίδια μέρα και κατά την διάρκεια της έκτης διδακτικής ώρας, το τμήμα Β3 παρακολούθησε την συνεδρία με τίτλο «Ανέλιξη σε ηγετικές θέσεις με βάση το φύλλο» από την κα Σάντρα Ζαφειροπούλου, γενική διευθύντρια του Make a wish (Κάνε μια ευχή –Ελλάδος). Η συζήτηση αφορούσε τον ρόλο του φύλου στην αγορά εργασίας και την ανέλιξη της γυναίκας σε ηγετικές θέσεις.

Η δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του άξονα «Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας» της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το διδακτικό έτος 2022-23.