Επίσκεψη στη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

   Την πρώτη Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη, η Β΄ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης του 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ επισκέφτηκε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή  στην Θεσσαλονίκη,  

συνοδεία καθηγητών του Λυκείου. Στην αρχή, έγινε ξενάγηση του χώρου από τον κ. Κωνσταντίνο Πηλιανίδη, υπεύθυνο του ιδρύματος, ο οποίος ενημέρωνε ταυτόχρονα τους μαθητές για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που έχει ένας σπουδαστής της Γεωργικής Σχολής. Στην συνέχεια, στο αμφιθέατρο της σχολής, έγινε παρουσίαση από τον κ. Πηλιανίδη, μέσω power point και video, όλων των προγραμμάτων θεματολογίας του ιδρύματος, καθώς και των δυνατοτήτων εξέλιξης του σπουδαστή μέσω μεταπτυχιακών σπουδών εντός της σχολής, της χορήγησης υποτροφιών για συγκεκριμένα  πανεπιστήμια του εξωτερικού και την υποστήριξη του ιδρύματος για επαγγελματική αποκατάσταση. Ακολούθησε συζήτηση με ερωτοαπαντήσεις με τους μαθητές. Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν να δοθούν στους μαθητές του Λυκείου μας επιπλέον επιλογές για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, γεγονός που επιτεύχθηκε  όπως φάνηκε από την αντίδραση των μαθητών.