Επαγγελματικός προσανατολισμός δια ζώσης

Επαγγελματικός προσανατολισμός δια ζώσης
07 Ιαν
2024

Στις 19/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., έγινε (δια ζώσης ) ενημέρωση σε μία ομάδα μαθητών του σχολείου μας για τις ιατρικές σχολές και τις ειδικότητες που
υπάρχουν. Ομιλητές ήταν ο κ. Παπαντωνίου Στέφανος (Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και η κα Χριστίνα Δημούδη, χειρούργος
οδοντίατρος (Διευθύντρια του Κ.Υ. Καβάλας. Σκοπός της ενημέρωσης ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές ότι επιλέγοντας μία τέτοια σταδιοδρομία πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια μακρόχρονη και συνεχή προσπάθεια (περίπου 12 χρόνων) έως όπου ολοκληρωθούν οι σπουδές τους και κυρίως να αποδεχτούν ότι δεν θα επιλέξουν ένα επάγγελμα, αλλά ένα λειτούργημα με τελικό σκοπό της προσφορά στον συνάνθρωπο τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, οικονομικής κατάστασης αυτού. Και οι δύο ομιλητές ενημέρωσαν του μαθητές για τις επιλογές που ανοίγονται μετά το τέλος των σπουδών τους και το αντικείμενο του κάθε τομέα. Η παρουσίαση ήταν εποικοδομητική και αυτό φάνηκε από προσήλωση όλων των μαθητών σε αυτά που άκουγαν και από τις ερωτήσεις τους που ακολούθησαν .